Kariéra u nás

KOORDINÁTOR instalací Výdejních boxů. Práce na DPP nebo ŽL.

Tato nabídka je určena jen těm, kteří se chtějí seberealizovat v našem projektu.

SUNCORP a.s., provozovatel Výdejomatů SUNCORP Vám nabízí:

Spolupráce při rozmistování výdejních boxů v obcích.

 • Vašim úkolem je zahájit jednání s představiteli obce, kde chceme instalovat Výdejomaty SUNCORP, na základě rezervačních smluv s příslušnou obcí.
 • Realizační smlouvu uzavíráte s obcí ve chvíli, kdy máme zajištěny vlastnické vstahy výdejních schránek ve Výdejomatu SUNCORP v příslušné obci.
 • S obcí řešíte povolení instalace, místo umístění a  velikost Výdejomatu SUNCORP (počet výdejních schránek s ohledem na počet obyvatel v obci).
 • Organizujete prezentaci developerského projektu SUNCORP místním občanům (ve spolupráci s obcí).
 • Jednáte s obcí o možnostech vlastnictví až  1/5 schránek na základě rezervačních smluv (není podmínkou, aby si obec koupila výdejní schránky ve Výdejomatu SUNCORP).
 • Jednáte s místními obyvateli o možnostech vlastnictví až 2/5 schránek na základě rezervačních smluv (není podmínkou, aby místní obyvatelé vlastnily výdejní schránky ve Výdejomatu SUNCORP v obci).
 • Jednáte s širokou veřejností, firmami a organizacemi o možnostech rezervačních smluv a možnostech On-line registrace do databáze SUNCORP.

Cílem je uzavřít realizační smlouvu na instalaci Výdejomatu SUNCORP v katastru příslušné obce.

Uzavřením realizační smluvy s obcí, Vaše dílčí práce končí a můžete realizovat smlouvu s další obcí.

Můžete mít rozjednáno max. 8 realizačních smluv najednou. Dokud neuzavřeme realizační smlouvu s obcí, nemůžete rozjednat další obec v regionu nad povolený limit rozjednaných obcí.

Odměna za realizaci instalace Výdejomatu SUNCORP v obci.

 • Jednorázová odměna ve výši 3 500,-Kč za uzavření realizační smlouvy na umístění výdejního boxu SUNCORP v obci.
 • Jednorázová odměna 300,-Kč za uzavření předkupní smlouvy (rezervační smlouva) na jednu schránku ve Výdejomatu SUNCORP se zájemcem (obcí, jednotlivcem, firmou-organizací).
 • Počet uzavřených realizačních smluv v měsíci s obcí se nestanovuje.
 • Počet uzavřených rezervačních smluv na koupi schránky se nestanovuje.

Garance uzavírání realizačních smluv s obcemi

 • Licence - oprávnění na jednání s obcemi přiděluje Koordinátorovi výhradně jen Regionální manažer,  (kterých je celkem pět v celé ČR).
 • V případě, kdy neuzavřete min. tři realizační smluvy s obcemi v příslušném měsíci, může Vám být licence Regionálním manažerem odebrána a přidělena novému Koordinátorovi.


Proč je výhodné investovat do sítě Výdejomatů SUNCORP ?