„jen rozhodní lidé mají úspěch“

REZERVACE SCHRÁNEK  VE VÝDEJOMATECH SUNCORP

rezervujte si schránku hned, nabídka schránek je omezená 

Jak postupovat při koupi schránky ve Výdejomatu SUNCORP 

Jak už jsme uvedli v úvodu, našim cílem je nainstalovat v České republice 12 000 Výdejomatů SUNCORP. To se zdá jako dostatečné množství pro drobné investory, ale "zdání klame". Přednostní právo ke koupi 1/5 schránek v každém instalovaném Výdejomatu SUNCORP, mají obce nebo majitelé pozemku kde je výdejomat umístěn, 2/5 na koupi schránky mají místní obyvatelé nebo preferovaní zájemci v regionu a 2/5 zbývajících volných schránek si lze rezervovat na našich webových stránkách v pořadníku On-line rezervace schránek SUNCORP. 

Výdejomaty SUNCORP (dále jen výdejomat), postupně instalujeme v jednotlivých obcích a to tak, aby jsme po celé ČR nejprve nainstalovali výdejomaty do obcí, kde je minimální infrastruktura. To znamená že výdejomaty instalujeme v malých obcích a postupně síť výdejomatů budeme rozšiřovat dále do větších obcí a měst. 

Uvědomujeme si, že síť výdejomatů není možné vystavět během měsíce v celé ČR. Naši smluvní výrobci výdejních boxů (jak u nás, tak v zahraničí), nám garantují opakované omezené množství VÝDEJNÍCH BOXŮ v dodacích termínech cca 60 až 90 dnů, což vyplývá z kapacitních důvodů výroby výdejních boxů na zakázku.  

Proto jsme se rozhodli, použít při prodeji vlastnických práv na schránku ve Výdejomatu SUNCORP osvědčenou a prověřenou metodu číselné veřejně přístupné rezervace.    


Když se rozhodnete zakoupit si schránku ve Výdejomatu SUNCORP

  1. Provedete rezervaci v rezervačním formuláři On-line na webu SUNCORP
  2. Na základě naší výzvy a zaslané zálohové faktury uhradíte rezervační poplatek 1 000,-Kč, který je úročen 0,2% denně a je tedy v našem zájmu s Vámi co nejdříve uzavřít kupní smlouvu na konkrétní schránku ve výdejomatu SUNCORP. 
  3. Vyzveme Vás k realizaci kupní smlouvy ve chvíly, kdy již bude vyroben výdejomat SUNCORP, ve kterém máte rezervovanou vaši schránku.
  4. Rezervační poplatek včetně úroků snižuje doplatek kupní ceny za schránku ve výdejomatu.
  5. Po instalaci výdejomatu SUNCORP na konkrétní určené místo v obci, Vám předáváme Certifikát - list vlastníka (CLV). 
  6. Současně s předáním CLV s Vámi uzavíráme nájemní smlouvu, kde garantujeme měsíční nájem Vaší schránky ve výši 350,-Kč na dobu 10 let.