Pronájem schránky ve Výdejomatu SUNCORP

Podmínky pronájmu schránky ve Výdejomatu SUNCORP

  • SUNCORP a.s. jako provozovatel sítě Výdejomatů SUNCORP a.s. Vám smluvně garantuje pronájem Vaší schránky na dobu 10 let. 

To znamená, že si schránku dlouhodobě pronajímáme za přesně stanovenou částku, kterou garantujeme po celou dobu smluvního nájmu (deset let), bez ohledu její vytíženosti.  

  • SUNCORP a.s. jako provozovatel sítě Výdejomatů SUNCORP a.s. Vám smluvně garantuje měsíční pronájem jedné schránky ve výši 350,-Kč. 

To znamená (vzhledem k pořizovací ceně schránky), že roční zhodnocení Vaší investice je ve výši 42% z hodnoty pořizovací ceny po dobu 10 let garantovaného pronájmu.