Proč si koupit schránku ve Výdejomatu SUNCORP a za kolik.

Nabízíme Vám možnost koupit si v naší nově budované síti Výdejomatů SUNCORP jednu až pět schránek a ty dlouhodobě pronajmout k podnikání dodavatelům v oblasti developerských služeb. Tím na naší investiční platformě získáte zajímavý a pravidelný měsíční "pasivní příjem". 

SUNCORP a.s., jako provozovatel Výdejomatů SUNCORP vám nabízí:

  • Na základě smlouvy v naší investiční platformě Vám zabezpečíme koupi výdejního boxu přímo od výrobce výdejních boxů. Jedna schránka ve výdejním boxu, který má od 20 do 50 schránek (podle polohy umístění a vytíženosti) vlastníte přímo Vy.   
  • Výdejomat SUNCORP má tedy několik spoluvlastníků.  Stejně, jako když vlastníte byt v osobním vlastnictví v činžovním domě.  
  • SUNCORP a.s. jako správce sítě Výdejomatů SUNCORP se Vám kompletně o schránku stará.  Zabezpečuje servis a funkčnost Vaší schránky a Vy se o nic nestaráte.
  • SUNCORP a.s. Vám zajišťuje právní servis Vašich vlastnických práv ke schránce. Jako právoplatnému vlastníku schránky Vám vystavujeme Certifikát listu vlastnictví (CLV) na konkrétní výdejní schránku v síti Výdejomatů SUNCORP a vedeme veškerou evidenci.
  • Certifikát listu vlastnictví obsahuje následující údaje: VLASTNÍK jako Jméno a Příjmení, IDENTIFIKÁTOR jako RČ, číslo schránky, výrobní číslo výdejního boxu a adresu umístění. Podobně jako u LV na nemovitosti. 
  • Výdejomat SUNCORP je považován za věc movitou a proto není zapsán v katastru nemovitostí a nejedná se tudiž o nemovitost ve smyslu občanského zákona, ale jako movitá věc na veřejném prostranství je v podstatě nescizitelná.    
  • Výdejomat SUNCORP je automaticky pojištěn provozovatelem  jako věc movitá a tak je jeho vlastník chráněm před poškozením, vandalizmem životními pohromami a dalšími škodními událostmi.
  • SUNCORP a.s. kdykoli zabezpečí - zprostředkuje prodej schránky jinému vlastníku, na základě žádosti stávajícího vlastníka. 
  • Garance životnosti schránky garantuje firma SUNCORP a.s. nejméně na 10 let.  

   


Zabezpečujeme nákup jedné schránky ve výdajomatu SUNCORP za částku  10 000,-Kč.

Můžete si schránku ve Výdejomatu SUNCORP, také koupit i od stávajícího majitele za smluvních podmínek, do kterých už my jako provozovatel Výdejomatů SUNCORP nemáme právo zasahovat.