Důvody investice do schránky SUNCORP

Proč investovat s námi do sítě výdejních boxů na potraviny SUNCORP?

Nechceme Vás zatěžovat statistickými údaji nebo odkazy na desítky článků, které se píší o výdejních boxech a jejich budoucnosti, ty si jednoduše najdete sami. Chceme jen shrnout pár argumentů, proč se zamyslet nad investicí do schránky ve Výdejomatu SUNCORP.

Cena investice 10 000,-Kč, zhodnocení 42% ročně, za 10 let životnosti schránky vyděláte 42 000,-Kč při počáteční investici 10 000,-Kč. Návratnost investice za  2,5 roku a zisk za 10 let 32 000,-Kč. 

Jste přímým vlastníkem výdejní schránky ve výdejním boxu SUNCORP, na základě LISTU VLASTNICTVÍ, který Vás opravňuje k veškerým právním úkonům a nakládání s touto schránkou, jako věcí movitou.    

To jsou naše argumenty, proč se zapojit do tohoto DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU SUNCORP a získat tak "pasivní příjem" bez jakýchkoli dalších investic.


Příklady ostatních podobných investic:

Investice do nemovitostí: 

Developerské projekty na nákup bytu 5 000 000,-Kč při měsíčním nájmu 25 000,-Kč. V přepočtu na investici 10 000,-Kč nájem 50,-Kč měsíčně/ročně 600,-Kč. za 10 let 6 000,-Kč.  Při počáteční investici 10 000,-Kč se počáteční investice vrací za 17 let. Navíc těško najdete investiční developerský projekt, kde můžete investovat jen 10 000,-Kč na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti.

Investice do dluhopisů: dluhopis 10 000,-Kč roční garantovaný úrok 12% až 18% což je 1 800,-Kč. Za 10let zúročení 18 000,-Kč. Při počáteční investici 10 000,-Kč zisk za 10let 8 000,-Kč a návratnost počáteční investice za 5,5 let.

Rizika investic jsou v podstatě ve všech případech srovnatelná. 

Výdejní boxy mají minimální životnost 10let, do nemovitost se po deseti letech už také musí investovat a dluhopisy mají riziko obchodovatelnosti podnikatelského subjektu, který dluhopusy vydává. 

K těmto příkladům není potřeba žádných dalších komentářů, úsudek si udělá každý sám.